ΕΛΕΝ
Espa Banner
Espa Banner

Έργα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Ολική Ανακατασκευή για Προστασία έναντι Διάβρωσης της Επιφάνειας του Αγωγού Προσαγωγής ΥΗΣ Πολυφύτου σε μήκος 321m 13/3/2008 2/6/2008
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Συντήρηση Μεταλλικών Σκελών Πύργων (ΓΜ) & (ΘΚ) Αρμοδιότητας ΠΤΔΜ 3/7/2008 1/9/2008
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Επισκευή Πύργου Ψύξης Μονάδας ΙΙΙ του Σταθμού ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΗ 8/7/2008 1/8/2009
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Εργασίες βαφής Μηχανολογικού Εξοπλισμού ΑΗΣ Μεγαλόπολης 12/1/2009 15/3/2009
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Μερική Αποκατάσταση και Βαφή Εξωτερικού κελύφους καμινάδας Μον. Ι ΑΗΣ Καρδιάς 7/4/2009 5/9/2009
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Μεταλλοβολή Εξαρτημάτων Στροβίλου Μονάδας ΙΙ ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 23/9/2009 23/10/2009
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Εργασίες Συντήρησης Δεξαμενών στο χώρο των ΕΛ.ΠΕ στο Καλοχώρι Θεσ/νίκης 8/6/2010 30/9/2010
ΚΤΗΡΙΑΚΑ Ανακαίνιση Εξωτερικών Όψεων Κτιρίων στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ 4/10/2010 23/12/2010
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Εργασίες Αποκατάστασης στα ΕΛ.ΠΕ Θεσ/νίκης 20/1/2011 2/5/2011
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Αμμοβολή και Βαφή άνω και κάτω δομής του καδοφόρου εκσκαφέα Κ-140 του Ορυχείου Μαυροπηγής 8/8/2011 8/9/2011
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Προετοιμασία επιφάνειας οπλισμένου σκυροδέματος και βαφή Πύργου Ψύξης της Μονάδας V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 7/9/2012 30/5/2013
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Εκτέλεση βαφής δύο Λεβήτων Ανάκτησης Θερμότητας και Συστημάτων Παράκαμψης Καυσαερίων της Μονάδας V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 1/3/2013 31/7/2013
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Αμμοβολή και Primer σε σωληνώσεις εξωτερικά για τις ανάγκες ανέγερσης της Μονάδας V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 11/6/2012 28/2/2015
ΚΤΗΡΙΑΚΑ Προμήθεια υλικών και εκτέλεση χρωματισμού κτηρίου ηλεκτροστασίου και κέντρου ελέγχου για τις ανάγκες ανέγερσης της Μονάδας V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 14/6/2012 31/10/2016
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και βαφής σωληνώσεων, βανών και λοιπού εξοπλισμού εσωτερικά και εξωτερικά για τις ανάγκες ανέγερσης της Μονάδας V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 2/8/2013 31/8/2014
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών χρωματισμού επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικές βαφές στο Συγκρότημα Κατεργασίας Νερού καθώς και τη βαφή των δαπέδων διαφόρων κατασκευών για τις ανάγκες ανέγερσης της Μονάδας V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 10/9/2013 30/4/2016
ΚΤΗΡΙΑΚΑ Κατασκευή επιχρισμάτων στο κτήριο του βοηθητικού ηλεκτροστασίου της Μονάδας V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 10/6/2013 31/3/2015
ΚΤΗΡΙΑΚΑ Κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης σε διάφορες κτηριακές επιφάνειες της Μονάδας V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 22/4/2014 30/3/2015
ΚΤΗΡΙΑΚΑ Εφαρμογή πυράντοχης βαφής στην επιφάνεια της μεταλλικής κατασκευής κτηρίου αποθήκης της Μονάδας V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 25/8/2014 30/9/2014
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Βαφή σωληνώσεων και εξοπλισμού στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης V 3/3/2014 29/5/2015
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Εργασίες touch-up σε σωληνώσεις και συστήματα στήριξης αυτών στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης V 23/7/2015 26/1/2016
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Προμήθεια υλικών και Εκτέλεση εργασιών αμμοβολής- βαφής εξωτερικά και εσωτερικά για λογαριασμό της Solergon Α.Ε., 4 Ταινιοδρόμων και Τροφοδοτών Βιομάζας καθώς και των μεταλλικών δομικών τους στοιχείων, της MH Power Systems Europe Service GmbH 22/7/2015 30/9/2015
ΚΤΗΡΙΑΚΑ Χρωματισμοί επιφανειών εσωτερικών επιχρισμάτων και ανεπίχριστων επιφανειών σκυροδέματος ή γυψοσανίδων δια πλαστικού χρώματος και εργασίες σπατουλαρίσματος σε επιφάνειες σκυρόδέματος, γυψοσανίδας ή επιχρισμένων επιφανειών για τις ανάγκες ανέγερσης προτύπου βιοκλιματικού συγκροτήματος δημοτικού νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της ΖΕΠ Κοζάνης 17/6/2015 30/4/2016
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Συντήρηση βαφών κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων Μονάδας Αποθήκευσης ΥΦΑ Ρεβυθούσας – ΔΕΣΦΑ 12/11/2015 10/03/2016
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Καθαρισμός και Βαφή τμημάτων Γεννήτριας Μον. Νο ΙΙΙ – ΥΗΣ Πολυφύτου 16/02/2016 14/3/2016
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Αμμοβολή και Βαφή εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών μεταλλικών δεξαμενών, του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ανοιχτού Κύκλου HRL2 (590MWe), Αλγερία 27/9/2016 29/9/2017
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V – Διορθωτικές Βαφές στον χώρο του εργοταξίου για τους αγωγούς HHL (OFA), HNA (RAH TO BH EXIT), COLD PRESSURE (HLA), COLDA AIR SUCTION (HLA) & HFD (ΚΥΚΛΙΚΟΙ) 2/4/2018 Συνεχιζεται
ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑ V – Μονώσεις δωμάτων και υπόγειων κατασκευών 21/7/2017 Συνεχίζεται
ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V – Χρωματισμοί στο κτήριο πύργου και απορρόφησης, στο κτήριο αντλιών ανακυκλοφορίας αιωρήματος ασβεστόλιθου (9-10), στο κτήριο προετοιμασίας αιωρήματος ασβεστόλιθου και αφύγρανσης γύψου (11), στο κτήριο εκφόρτωσης ασβεστόλιθου (13) και στο κτήριο του σιλό ασβεστόλιθου (14) 24/7/2018 Συνεχίζεται
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V – Επισκευές βαφών Steel Structure, Ducts, Bunker Bins 29/8/2018 Συνεχίζεται
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V – Ανέγερση εξοπλισμού στον Πύργο Ψύξης 7/8/2018 31/8/2019
ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V – Εργασίες υγρομόνωσης υπόγειων κατασκευών και επισκευής σκυροδεμάτων 7/11/2018 Συνεχιζεται
BIOMHXANIKA / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V – Αντιδιαβρωτική προστασία των σωληνώσεων των περιφερειακών συστημάτων (Pipe Racks), WTP, Raw Water Pump House, Boiler House Drains 14/11/2018 Συνεχίζεται